Disclaimer 

Ondanks alle zorg en aandacht die PARKET ONLINE aan haar website(s) besteedt, garandeert PARKET ONLINE niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie correct is. PARKET ONLINE wijst dan ook alle aansprakelijkheid in relatie tot het gebruik van haar website(s) of de inhoud daarvan jegens elke partij af.

PARKET ONLINE wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van haar website(s) of de inhoud ervan.

Op de website(s) van PARKET ONLINE wordt al dan niet verwezen naar website(s) van derden. PARKET ONLINE heeft deze site(s) niet beoordeeld en heeft ook geen invloed op deze site(s). PARKET ONLINE wijst dan ook alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van die website(s).

PARKET ONLINE behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving haar website(s) en/ of de inhoud daarvan te corrigeren, te beëindigen of op welke andere manier dan ook te wijzigen.

Foto